Patiëntenomgeving Inloggen

Volg je zorg - geef toestemming


www.volgjezorg.nl

Elektronisch medische gegevens delen en zien wie uw gegevens heeft bekeken

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Het Landelijk Schakel Punt (LSP)
Het Landelijk Schakelpunt is een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij - indien nodig voor uw zorg - medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen - 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij uw huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken:

  • Uw huidige gezondheidsproblemen (`open episoden`).
  • Informatie over de contacten met uw huisarts in de laatste vier maanden (`journaallijst`).
  • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst.
  • De medicijnen die de huisarts aan u heeft voorgeschreven.
  • De medicijnen die u hebt gekregen van de apotheek.
  • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
  • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

Meer informatie over Volgjezorg vindt u onderaan deze pagina.

Toestemming geven (of juist niet) Onze praktijk is aangesloten op het LSP. Uw informatie word alleen gedeeld met andere zorgverleners als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? U kunt hiervoor toestemming geven op de volgende manieren:

  • Mondelinge toestemming kunt u geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt.
  • Online toestemming kunt u online regelen op https://persoonlijk.volgjezorg.nl/. U logt in met uw Digi-D. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
  • Schriftelijke toestemming kunt u geven via het pdf formulier op onze website. Vul het in en lever het in bij onze praktijk.

Wilt u niet dat uw medische gegevens elektronisch gedeeld worden? Geef dit dan aan onze praktijk door via de assistente.

Zien wie uw gegevens heeft bekeken
Als u uw huisarts en/of apotheek toestemming hebt gegeven kunnen zij uw belangrijkste medische gegevens delen met andere zorgverleners. Dan wilt u natuurlijk ook weten wat er met die gegevens gebeurt. Dat kan. Met het overzicht toestemmingen en uitwisselingen op Volgjezorg.

Op deze overzichten ziet u welke gegevens door uw huisarts en/of apotheek gedeeld zijn met andere zorgverleners. En wanneer zij die gegevens beschikbaar hebben gesteld. Ook ziet u welke zorgverleners welke gegevens hebben bekeken en wanneer.

Meer informatie over Volgjezorg
Klik hier voor uitgebreidere informatie over Volgjezorg. Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder de filmpjes bekijken.