Patiëntenomgeving Inloggen

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over een arts of over één van onze medewerkers? U mag dit te allen tijde bespreekbaar maken bij of de persoon in kwestie of, als u dat te moeilijk vindt, bij onze klachtenfunctionaris de heer de Wit.

Als u dit lastig vindt (of de klacht juist de heer de Wit betreft) kunt u ook aan de balie om een klachtenformulier vragen of hieronder downloaden. U mag het formulier afgeven aan de balie of in onze brievenbus doen. Ook mag u het formulier digitaal invullen en terugsturen. Hoe u dat doet leest u op onze pagina Formulieren.


Download klachtenformulier


Onze visie is dat men altijd kan leren van een klacht.

Tevens is het zo dat als iemand blijft zitten met een gevoel niet goed behandeld te zijn (letterlijk of figuurlijk), dit problemen kan geven in de communicatie bij toekomstige contacten en dan wellicht nog meer problemen kan veroorzaken.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Indien u het moeilijk vindt om iets rechtstreeks bij ons bespreekbaar te maken dan verwijzen wij u naar de website van deze commissie waar u informatie kunt vinden hoe u het probleem kunt aanpakken.