Patiëntenomgeving Inloggen

Gedragsregels

Alle patiënten die onze praktijk bezoeken dienen zich aan onderstaande gedragsregels te houden. Agressief gedrag is niet toegestaan. Hieronder verstaan wij:

  • niet gewenst gedrag zoals beledigen en herhaald onredelijk eisend gedrag
  • agressief gedrag zoals chantage, intimidatie, geweld aankondigen, verbale agressie, het uiten van doodsbedreigingen.
  • fysiek geweld zoals schreeuwen, spugen, dreigen, slaan, vasthouden of insluiten van een persoon en het vernielen van eigendommen.

Wij nemen maatregelen als u zich niet aan deze gedragsregels houdt. Wij doen aangifte bij de politie als u een medewerker of patiënt heeft beschadigd door uw gedrag.