Inzage in uw zorgdossier

Wat staat er in uw medisch dossier
Bij een doktersbezoek vraagt de huisarts naar uw klacht. Daarna doet de huisarts (meestal) onderzoek, geeft advies en schrijft zo nodig medicijnen voor. De huisarts zet uw medische gegevens in haar computer. Bijvoorbeeld uw klacht, het advies van de huisarts, de uitslag van een onderzoek, de lijst met uw medicijnen, uw allergieën.

Recht op inzage
Als patiënt hebt u al langer recht op inzage in uw zorgdossier. Vanaf 1 juli 2020 is een huisarts wettelijk verplicht om patiënten die daar om vragen elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Waarom is inzage voor u belangrijk
Inzicht in uw eigen medische gegevens kan u helpen in de omgang met uw eigen gezondheid.
U kunt zich beter voorbereiden op een afspraak bij de huisarts
U heeft meer informatie en kunt zo makkelijker praten met de huisarts over uw gezondheid
U kunt teruglezen wat u heeft afgesproken met de huisarts
U kunt uw gegevens delen met een familielid of mantelzorger

Online inzage in uw medisch dossier
U kunt uw medische gegevens zelf online lezen. Op uw computer, laptop, tablet of telefoon. U kiest een wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Alleen u en de huisarts zien uw gegevens.
Hoe u uw medisch dossier kunt bekijken verschilt per praktijk. Er zijn 4 mogelijkheden:

  1. De huisarts werkt met een patiënten portaal. Met een inlogcode krijgt u online toegang tot uw dossier.
  2. De huisarts zet uw dossier op een USB-stick. U neemt hiervoor zelf een LEGE NIEUWE stick mee naar de praktijk.
  3. De huisarts stuurt uw dossier via een beveiligde email naar u toe.
  4. Uw dossier is zichtbaar via een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Dit is een website of app, waarin u informatie over uw eigen gezondheid bij kunt houden en actief aan de slag kunt gaan met uw gezondheid. Zo kunt u uw medische gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen.

Zie het filmpje onderaan deze pagina voor een heldere uitleg.

Hoe werkt dit bij uw huisarts?
Huisartsen Dudokplein gaan binnenkort gebruik maken van een patiënten portaal. Hiermee kunt u uw medische gegevens inzien, online een afspraak maken, medicatie aanvragen en berichten sturen in een beveiligde omgeving. Zodra dit mogelijk ontvangt u hierover bericht en vindt u de pagina patiënten portaal op onze website.

Tot die tijd verstrekken wij op verzoek het medische dossier op een USB-stick of via beveiligde mail.

Zodra landelijk het PGO beschikbaar is kunt u uw medische dossier van álle zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts, apotheek, ziekenhuis) inzien via de computer, tablet of telefoon via hetzelfde programma (uw Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Volgens onze informatie duurt het nog een tijd voordat het PGO beschikbaar is. Zodra dit mogelijk is informeren wij u hierover via onze website. Voor meer informatie over het PGO en de beschikbaarheid kunt u kijken op de website van de Consumentenbond.

Zie het filmpje voor een heldere uitleg.