NHG-geaccrediteerd

Huisartsen Dudokplein is NHG geaccrediteerd vanaf 2017.

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitskeurmerk betekent voor u als patiënt dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde. En geeft hiermee ook aan dat de praktijk het belang van de patiënt hoog in het vaandel heeft.

De praktijk wordt periodiek geauditeerd om vast te stellen of wij nog voldoen aan de accreditatie eisen.